10 krajów w których eutanazja i wspomagane samobójstwo są legalne

  • Drukuj

Eutanazja i wspomagane samobójstwo to jedne z najbardziej kontrowersyjnych tematów w dzisiejszym świecie. Czym jest jedno i drugie? Najogólniej rzecz biorąc wspomagane samobójstwo występuje wtedy, kiedy lekarz przepisze pacjentowi śmiercionośną dawkę leku, jednak to pacjent jest odpowiedzialny za podanie ich sobie. Z kolei eutanazja występuje wtedy kiedy lekarz podaje pacjentowi śmiertelną dawkę leku, by zakończyć jego cierpienie.

Podczas gdy w większość krajów eutanazja i wspomagane samobójstwo pozostają nielegalne, karane nawet na równi z zabójstwem, to jednak są państwa w których czyny te są legalne w mniejszym lub większym stopniu. Więcej informacji w rozwinięciu.

1. Holandia.
Holandia słynie ze swojej liberalnej polityki, więc czy można się dziwić, że była jednym z pierwszych krajów w którym zalegalizowano eutanazję? Formalnie Holandia zalegalizowała eutanazję w 2002 roku, jednak w niektórych przypadkach praktyka eutanazji była prowadzona i tolerowana od lat 70. XX wieku. Holenderskie prawo mówi, że eutanazji może zażądać każdy kto ukończył 12 lat, każdy u którego stan zdrowia powoduje, że ten żyje w nieznośnym cierpieniu.

2. Belgia.
Kolejnym krajem który zalegalizował eutanazję w tym samym roku co Holandia była Belgia. W Belgii parlament przyjął ustawę legalizującą eutanazję we wrześniu 2002 roku, zaś 13 lutego 2014 roku Parlament Belgii przyjął ustawę o eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych. Oznacza to, że w chwili obecnej każdy pacjent o złym stanie zdrowia, cierpiący fizycznie lub psychicznie, może zażądać eutanazji.

3. Luksemburg.
Chociaż większość społeczności medycznej w Luksemburgu była przeciwna legalizacji eutanazji, w rzeczywistości w marcu 2009 roku parlament Luksemburga przyjął ustawę legalizującą skracanie życia osobom ciężko chorym na żądanie. Pacjent w Luksemburgu ma prawo do eutanazji jeżeli jest ciężko chory, i zwróci się z taka prośbą do lekarza więcej niż raz. Wniosek pacjenta musi być również rozpatrzony przez 2 lekarzy i panel ekspertów.

4. Szwajcaria.
Chociaż wspomagane samobójstwo jest legalne w Szwajcarii od lat 30. XX wieku, to sama eutanazja pozostaje nielegalna. W Szwajcarii lekarz może przypisać śmiertelnie choremu pacjentowi śmiertelną dawkę leku, tak długo jak długo pacjent pozostaje w pełni zdrowy na umyśle, zdolny do podejmowania samodzielnych i racjonalnych decyzji. W Szwajcarii działa nawet klinika Dignitas, która od lat pomaga chorym w samobójstwach.

5. Niemcy.
Chociaż sama eutanazja, czyli aktywna pomoc w samobójstwie, wciąż pozostaje nielegalna w Niemczech, to wspomagane samobójstwo jest od kilku lat legalne. Tak jest od 25 czerwca 2010 roku, kiedy to Niemiecki Trybunał Federalny wydał orzeczenie z którego wynika, że wspomagane samobójstwo jest legalne dla osób które nie chcą już dłużej być sztucznie podtrzymywane przy życiu.

6. Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone to kraj mocno podzielony w wielu kontrowersyjnych kwestiach: od marihuany, przez małżeństwa osób o tej samej płci, po eutanazję. Eutanazja bierna jest dozwolona w całych Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że pacjent może odmówić leczenia. Eutanazja czynna nadal pozostaje nielegalna w całym kraju. Z drugiej strony w pięciu stanach legalne jest wspomagane samobójstwo (Vermont, Nowy Meksyk, Oregon, Waszyngton i Montana).

7. Japonia.
Chociaż w Japonii praktykuje się eutanazję i wspomagane samobójstwo, to wielokrotnie takie sprawy trafiały do sądów spotykając się z różnymi orzeczeniami. Nie mniej pacjent ma prawo do aktywnej eutanazji jeżeli spełni kilka warunków: cierpi z powodu nieznośnego bólu fizycznego, śmierć jest nieuchronna i bliska, pacjent wyrazi zgodę zaś lekarz wyczerpał wszystkie inne środki łagodzenia bólu.

8. Kolumbia.
Kolejnym krajem w którym nieuleczalnie chory pacjent może liczyć na spokojne pożegnanie się z życiem jest Kolumbia. W 2010 roku tutejszy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nikt nie może ponosić odpowiedzialności karnej za pomoc w samobójstwie nieuleczalnie choremu pacjentowi. Obecnie o wspomagane samobójstwo mogą prosić między innymi osoby chore na raka, AIDS, niewydolność nerek, ostrą niewydolność wątroby itd.

9. Albania.
Generalnie Albania była pierwszym krajem Europy w jakim zalegalizowano eutanazje i wspomagane samobójstwo. Stało się to już w 1999 roku, na mocy poprawki do ustawy o prawach osób nieuleczalnie chorych. Poprawka do ustawy legalizuje każdą formę eutanazji czynnej. Kiedy pacjent nie może decydować o swojej śmierci, np. z powodu długotrwałej śpiączki, potrzebna jest zgoda trzech członków rodziny.

10. Kanada.
Kanada to bardzo ciekawy przypadek kiedy w grę wchodzi eutanazja. Podczas gdy eutanazja czynna pozostaje nielegalna, to eutanazja bierna jest legalna. Oznacza to, że członek rodziny może wstrzymać podtrzymywanie pacjenta przy życiu – np. pacjenta w śpiączce – aby pomóc mu w ten sposób umrzeć. Wspomagane samobójstwo również jest nielegalne w Kanadzie, chociaż ostatnimi czasy toczy się tu dyskusja na temat legalizacji eutanazji i wspomaganego samobójstwa.