10 państw z największą liczbą laureatów Nagrody Nobla

  • Drukuj

Nagroda Nobla to coroczne wyróżnienie przyznawane przez komisje ze Szwecji i Norwegii, w uznaniu osiągnięć kulturalnych i naukowych, ustanowione ostatnią wolą pomysłodawcy Alfreda Nobla. Nagroda została wręczona po raz pierwszy w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901. Obecnie przyznaje się Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury, ekonomii oraz Pokojową Nagrodę Nobla.

W całej swojej historii Nagroda Nobla trafiła do 864 osób i organizacji, z ponad 70 państw świata. Które państwa mogą się pochwalić największą ilością Nagród Nobla? Tego dowiecie się z rozwinięcia artykułu.

1. Stany Zjednoczone: 350.
Aż 350 laureatów Nagrody Nobla pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymali między innymi Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Martin Luther King, Jimmy Carter oraz Barack Obama. W 2014 roku noblistami w dziedzinie chemii zostali William Moerner oraz Eric Betzig, za wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości.

Martin Luther King Zdjęcie

2. Wielka Brytania: 123.
Wielka Brytania może się pochwalić 123 osobami i organizacjami do których trafiła Nagroda Nobla. Ostatnimi laureatami Pokojowej Nagrody Nobla z Wielkiej Brytanii byli David Trimble oraz John Hume, którzy otrzymali Nobla za ich wysiłki na rzecz znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej. W 2013 Nobla w dziedzinie fizyki dostał Peter Higgs.

3. Niemcy: 105.
Niemcy wydały na świat 105 noblistów, wśród których znajdziemy również laureatów Pokojowej Nagrody Nobla: Ludwig Quidde, Carl von Ossietzky, Albert Schweitzer, Willy Brandt oraz Henry Kissinger. W ostatnich latach noblistami z Niemiec zostali Stefan Hell, Thomas C. Südhof, Herta Müller, Harald zur Hausen oraz Gerhard Ertl.

4. Francja: 61.
Francja może się pochwalić 61 noblistami. W 2014 roku Nobla w dziedzinie ekonomii dostał Jean Tirole za analizę siły rynkowej i regulacji. Dodatkowo Patrick Modiano dostał Nobla w dziedzinie literatury za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu okupacji.

5. Szwecja: 29.
Daleko za pierwszą czwórką jest Szwecja, która dała świat 29 laureatów Nagrody Nobla. Ostatni raz Nagroda Nobla trafiła do Szwecji w 2011 roku, kiedy to noblistą w dziedzinie literatury został Tomas Tranströmer, nagrodzony za zwięzłe, przejrzyste obrazy, które dają nam świeży dostęp do rzeczywistości. Z kolei w 1982 roku Alva Myrdal dostała Pokojowego Nobla.

6. Szwajcaria: 25.
Ostatnim noblistą za Szwajcarii jest Kurt Wüthrich, który wspólnie z Johnem Fennem oraz Kōichim Tanaką dostał Nobla w dziedzinie chemii za badanie białek. Z drugiej strony pierwszym szwajcarskim noblistą był Henri Jean Dunant, który w 1901 roku dostał Pokojowego Nobla za założenie Czerwonego Krzyża oraz inicjowanie Konwencji Genewskiej.

7. Rosja: 23.
Rosja jest domem 23 noblistów. Pierwszym noblistą z Rosji był Iwan Pawłow, który otrzymał Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w uznaniu jego pracy nad fizjologią układu trawiennego, przez co zmieniła i powiększyła się wiedza na temat życiowych aspektów tego tematu. Z drugiej strony w 1990 roku Michaił Gorbaczow otrzymał Pokojowego Nobla.

8. Kanada: 22.
Ostatnią noblistką z Kanady jest Alice Munro, która w 2012 roku otrzymała Nobla w dziedzinie literatury jako mistrzyni współczesnego opowiadania. Kanada może się również pochwalić laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, bowiem w 1957 roku Lester B. Pearson, przewodniczący 7. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, za wprowadzenie sił pokojowych w czasie kryzysu sueskiego.

9. Japonia: 22.
Japonia ma taką samą liczbę Noblistów jak Kanada. W 2014 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymało trzech Japończyków - Isamu Akasaki, Hiroshi Amano oraz Shūji Nakamura za wynalezienie efektywnej niebieskiej diody elektroluminescencyjnej, która może być źródłem jasnego i energooszczędnego światła białego.

10. Austria: 21.
21 noblistów pochodzi z Austrii. Pierwszym noblistą z tego państwa był Philipp Lenard z Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii, który w 1905 roku otrzymał Nobla w dziedzinie fizyki za jego prace dotyczące promieni katodowych. W 2005 roku Pokojowego Nobla otrzymała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej za wysiłki zapobiegające używaniu energii jądrowej do celów militarnych.