Rankingi24 - ciekawostki i rankingi ze świata

Zarejestruj

Najpopularniejsze rankingi


Ranking Szkół Wyższych 2011 - uczelnie akademickie

Perspektywy i Rzeczpospolita przygotowały Ranking Szkół Wyższych 2011.

Twórcy tego ogłoszonego 19 maja rankingu, przy ocenie uczelni brali pod uwagę sześć głównych cech.

Mianowicie:  prestiż uczelni (a więc renoma, jaką cieszą się absolwenci uczelni oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym w kraju i zagranicą), potencjał naukowy (m.in. liczba  pracowników z najwyższymi stopniami naukowymi), efektywność naukową (m.in. nadane stopnie naukowe, liczba publikacji i cytowań w czasopismach specjalistycznych), innowacyjność (m.in. patenty, prawa, licencje), warunki studiowania ( m.in. tu  porównywano liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na głównym etacie w stosunku do liczby studentów, łatwość dostępu do publikacji drukowanych , elektronicznych ) oraz umiędzynarodowienie studiów (m.in.  studiujący w językach obcych i wykłady prowadzone w językach obcych).

 

 

 WSK. 2011Prestiż
25%
Innowa-
cyjność
5%
Potenc. nauk.
15%
Efektyw-
ność naukowa
30%
Warunki stud.
10%
Umiędzy-
narodo-
wienie
15%
1 Uniwersytet Warszawski 100 100 52.64 100 74.34 69.83 100
2 Uniwersytet Jagielloński 99.71 82.63 62.27 99.96 93.35 84.00 87.23
3 Politechnika Warszawska 85.52 75.88 75.07 81.57 68.24 63.84 86.26
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 76.38 47.28 47.55 89.98 68.11 79.30 79.61
5 Politechnika Wrocławska 75.91 57.63 82.44 85.37 62.88 55.75 69.67
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 75.35 59.17 100 81.38 63.43 62.34 54.02
7 Uniwersytet Wrocławski 63.22 34.60 15.07 84.51 66.83 60.41 58.87
8 Politechnika Łódzka 58.63 20.93 52.97 70.73 56.49 63.03 75.47
9 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 55.53 48.34 4.85 71.69 32.75 59.35 62.16
10 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 54.89 10.27 16.93 66.97 73.62 78.80 54.06
11 Politechnika Gdańska 54.81 22.28 74.72 68.71 62.40 48.55 39.47
12 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 54.17 3.84 9.91 69.62 100 81.92 13.54
13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 54.07 20.32 46.63 78.33 68.35 58.11 21.99
14 Uniwersytet Łódzki 53.62 19.00 34.87 74.84 52.89 59.79 58.64
15 Politechnika Śląska w Gliwicach 51.72 29.69 55.65 67.38 47.33 61.77 31.52
16 Uniwersytet Śląski w Katowicach 51.47 21.90 49.64 71.73 60.64 63.03 19.12
17 Politechnika Poznańska 50.84 23.45 56.98 66.10 56.56 58.40 26.21
18 Uniwersytet Gdański 50.30 15.62 34.66 72.47 58.89 57.30 38.37
19 Warszawski Uniwersytet Medyczny 49.30 12.69 25.42 51.57 73.52 67.00 36.82
20 Gdański Uniwersytet Medyczny 49.29 4.71 12.64 66.90 65.65 90.11 37.83
21 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 48.83 2.88 19.73 56.98 76.04 83.14 34.82
22 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 48.25 21.52 8.02 60.45 65.08 57.56 29.08
23 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 47.60 4.75 28.09 65.61 64.54 95.53 19.28
24 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 46.41 1.97 10.94 55.14 68.20 100 29.63
25 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 44.86 21.55 12.37 62.22 26.74 50.43 76.33
26 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 44.85 3.98 5.26 61.97 71.09 79.51 17.95
27 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 44.72 5.74 28.74 52.51 57.79 94.01 28.38
28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 44.62 21.24 6.17 64.83 51.83 46.05 32.92
29 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 43.32 18.62 27.12 67.28 42.67 45.23 34.02
30 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 42.94 11.33 37.28 64.63 40.41 56.05 42.56
31 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 42.02 11.46 17.91 63.75 55.68 59.88 16.37
32 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 41.19 10.60 37.18 66.17 50.28 59.94 10.13
33 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 40.83 7.36 39.59 64.47 54.21 53.95 13.17
34 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 40.02 6.32 22.46 62.16 64.64 52.17 3.63
35 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 38.38 6.22 41.34 67.31 42.12 64.61 9.18
36 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 37.69 21.22 26.20 54.09 29.62 52.81 27.32
37 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 35.48 11.68 14.40 58.29 40.88 61.17 7.43
38 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 35.12 15.90 9.61 59.95 30.07 42.50 28.55
39 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 34.99 5.50 3.86 62.98 50.82 51.51 5.39
40 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 34.89 6.94 7.16 57.73 49.26 47.36 12.69
41 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 33.54 7.41 0.10 65.14 45.63 40.08 8.00
42 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 32.92 2.33 13.71 47.80 55.62 40.38 13.27
43 Uniwersytet Szczeciński 32.67 5.41 26.66 58.45 24.80 45.54 36.57
44 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 32.64 15.17 9.11 60.73 26.07 30.91 28.42
45 Politechnika Częstochowska 32.28 7.49 21.60 49.56 44.61 42.92 9.82
46 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 32.23 4.34 6.43 68.43 39.29 33.19 15.07
47 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 32.18 5.80 14.97 52.75 43.54 60.96 0.98
48 Politechnika Opolska 32.12 4.98 28.66 51.29 34.06 45.89 25.51
49 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 31.57 5.91 35.80 48.97 43.30 38.40 8.21
50 Uniwersytet w Białymstoku 31.49 3.25 33.45 51.32 40.84 41.83 13.50
51 Uniwersytet Opolski 30.13 2.96 12.68 61.61 37.76 39.38 8.65
52 Politechnika Lubelska 30.00 4.59 32.03 45.24 36.11 41.52 18.19
53 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 29.95 4.50 29.01 53.33 33.64 52.94 5.20
54 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 29.93 0.84 0.38 37.90 66.93 31.16 2.36
55 Uniwersytet Rzeszowski 29.68 2.21 47.43 44.17 30.62 49.08 19.97
56 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 29.01 1.69 3.89 53.71 37.91 53.73 8.21
57 Politechnika Białostocka 28.91 6.81 21.99 46.06 33.13 43.78 13.60
58 Collegium Civitas w Warszawie 28.54 1.96 6.78 22.80 45.75 35.34 42.84
59 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 27.94 5.97 5.34 63.19 27.32 25.04 18.00
60 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 27.55 3.97 5.62 68.33 22.39 49.67 4.39
61 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 27.41 8.61 46.11 49.74 23.18 34.66 7.96
62 Politechnika Koszalińska 26.48 4.15 34.16 52.61 26.50 32.92 8.66
63 Uniwersytet Zielonogórski 26.11 3.38 11.79 51.78 27.18 45.23 9.61
64 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 26.02 2.23 7.84 37.21 35.84 47.93 15.14
65 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 26.00 3.32 4.00 40.20 30.92 55.67 13.88
66 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 25.97 2.18 8.59 43.80 33.95 49.84 7.92
67 Akademia Finansów w Warszawie 25.58 1.60 5.75 47.32 22.53 42.55 28.94
68 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 25.43 3.78 15.13 45.10 35.37 34.67 4.23
69 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 24.67 2.79 19.23 48.88 24.28 33.23 15.45
70 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 23.97 0.94 15.65 43.01 27.29 49.06 7.72
71 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach 23.04 0.38 0.00 70.24 4.23 41.42 21.18
72 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23.00 0.22 6.37 47.63 27.69 43.43 4.43
73 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 22.87 0.62 8.39 63.18 22.73 22.50 4.96
74 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 22.00 0.41 5.76 45.55 25.99 17.05 22.11
75 Akademia Pomorska w Słupsku 21.16 0.10 2.94 45.25 18.08 49.41 10.46
76 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 21.11 2.07 9.03 48.52 15.46 46.17 5.67
77 Akademia Morska w Gdyni 20.99 2.88 8.96 43.69 20.53 36.53 7.16
78 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 20.11 1.34 15.70 38.03 18.00 33.93 15.39
79 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 19.91 0.45 5.61 41.08 29.71 23.18 3.25
80 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 19.84 1.55 0.35 41.22 12.13 38.94 23.21
81 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 19.32 2.62 9.07 14.98 11.17 30.10 55.86
82 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 19.22 0.59 11.35 45.00 19.66 34.76 0.50
83 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 18.66 4.04 11.45 35.92 12.78 32.23 15.37
84 Akademia Morska w Szczecinie 18.54 1.22 14.53 41.69 10.07 45.05 7.50
85 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 18.44 0.77 2.51 35.97 16.89 51.18 4.40
86 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 18.20 0.08 0.33 36.83 28.99 26.36 0.00
87 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie 18.08 0.47 2.29 44.15 17.83 32.02 3.86
88 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 15.41 1.36 1.15 45.40 4.24 26.96 11.27
89 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 15.37 0.50 0.84 49.01 8.44 18.94 6.36
90 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 14.63 0.50 2.01 38.44 9.49 25.61 8.26

źródło: Perspektywy.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Najpopularniejsze sondy

Nasze ciekawostki na FB

Ostatnie komentarze