Uczelnie pedagogiczne 2009

  • Drukuj
  1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  2. Akademia Podlaska w Siedlcach
  3. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
  4. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
  5. Akademia Pomorska w Słupsku
  6. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  7. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  8. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  9. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach

źródło: perspektywy.pl