Cenieni przez pracodawców

 • Drukuj

Badanie zostało zrealizowane na próbie 800 pracodawców działających na terenie Polski. Jest ta próba reprezentatywna dla ogółu pracodawców ze względu na sektor działalności, województwo oraz wielkość firmy. Prawie połowa badanych firm (49%) zatrudnia powyżej 249 pracowników, a jedna trzecia (24%) do 9 pracowników.
Uwzględniono 12 sektorów działalności, przy czym największy procent stanowił przemysł - 29%, handel i naprawy - 22% oraz obsługa nieruchomości i firm, nauka - 11%.
Dominowały firmy z woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Do udziału w badaniu zapraszani byli kierownicy bądź dyrektorzy działów personalnych, działów kadr lub osoby odpowiedzialne za rekrutację pracowników.Badanie realizowane było z wykorzystaniem dwóch technik badawczych: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz ankiety internetowej. Respondenci wypowiadali się o uczelniach, wskazując maksymalnie trzy kluczowe dla działalności ich firmy grupy kierunków.

Pierwsza dziesiątka zestawienia polskich uczelni wyższych, których absolwenci są najbardziej cenieni przez pracodawców:

 1. Politechnika Warszawska
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Uniwersytet Warszawski
 4. Uniwersytet Jagielloński
 5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Politechnika Śląska w Gliwicach
 8. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 9. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 10. Uniwersytet Śląski w Katowicach

źródło: perspektywy.pl