Rankingi24 - ciekawostki i rankingi ze świata

Zarejestruj

Najpopularniejsze rankingi


Uczelnie ekonomiczne 2009Najlepsze AWF-y w 2009 roku

 1. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 4. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

źródło: perspektywy.pl

Uczelnie rolnicze 2009

Najlepsze polskie uczelnie rolnicze 2009.

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

źródło: perspektywy.pl

Uczelnie techniczne 2009

 1. Politechnika Warszawska
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Politechnika Wrocławska
 4. Politechnika Łódzka
 5. Politechnika Śląska w Gliwicach
 6. Politechnika Gdańska
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 10. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 11. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
 12. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 13. Politechnika Białostocka
 14. Politechnika Opolska
 15. Politechnika Lubelska

  Czytaj więcej...

Uczelnie pedagogiczne 2009

 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 2. Akademia Podlaska w Siedlcach
 3. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
 4. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 5. Akademia Pomorska w Słupsku
 6. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 7. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 8. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 9. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach

źródło: perspektywy.pl

Najlepsze uniwersytety 2009

 1. Uniwersytet Jagielloński
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Uniwersytet Wrocławski
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Uniwersytet Łódzki
 7. Uniwersytet Gdański
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 9. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 10. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 11. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 12. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 14. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 15. Uniwersytet Opolski

  Czytaj więcej...

Najpopularniejsze sondy

Nasze ciekawostki na FB

Ostatnie komentarze