10 państw z największym współczynnikiem urodzeń

  • Drukuj

Według CIA World Factbook – corocznej publikacji Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych – aktualnie państwem mogącym się pochwalić największym przyrostem naturalnym jest Niger, gdzie każdego roku rodzi się 46,84 dzieci na 1000 mieszkańców.

Dla przykładu w Polsce współczynnik urodzeń wynosi 9,88 dzieci na 1000 mieszkańców, co daje nam 199 miejsce na świecie wśród państw i terytoriów zależnych z największym przyrostem naturalnym. Zostawmy jednak kraje z niskim współczynnikiem urodzeń za nami i przyjrzyjmy się bliżej dziesięciu państwom, w których rodzi się największa ilość dzieci na 1000 mieszkańców.

1. Niger: 46,84 urodzeń.
Niger, państwo śródlądowe położone w Afryce Zachodniej, jest liderem rankingu państw o największym przyroście naturalnym (CIA World Factbook 2013). Każdego roku rodzi się tu niemal 47 dzieci na każde 1000 mieszkańców. Chociaż jeszcze w 1960 mieszkało tu tylko 1,7 miliona osób, dziś Niger jest domem dla ponad 17 milionów ludzi. Co ciekawe około 49,2% populacji stanowią ludzie poniżej 15 roku życia.

Niger małe dziecko

2. Mali: 46,06 urodzeń.
Mali to państwo położone w Afryce Zachodniej, graniczące od wschodu z liderem naszego rankingu, Nigrem. Aktualnie Mali jest domem dla 15,76 miliona osób, co stanowi około 0,22% światowej populacji. Według spisu demograficznego z 2007 roku aż 48% mieszkańców kraju miało wiek poniżej 15 lat, 49% było w wieku od 15 do 64 lat, zaś tylko 3% było w wieku 65 lat i więcej. Mediana wieku dla całego państwa wynosiła tylko 15,9 lat.

3. Uganda: 44,5 urodzeń
Na podium państw o największym przyroście naturalnym znalazła się jeszcze Uganda, gdzie na każde 1000 mieszkańców rodzi się ponad 44 dzieci. Według danych z 2014 roku populacja Ugandy wynosi 34,85 miliona osób, jednak jeszcze w latach 50. XX wieku było to tylko 4,8 miliona. Uganda ma bardzo młodą populację, której mediana szacowana jest na około 15 lat. Aż 37,7% mieszkańców kraju żyje za mniej niż 1,25 dolara dziennie.

4. Burkina Faso: 42,81 urodzeń.
W Burkina Faso rodzi się niemal 43 dzieci na 1000 mieszkańców, co daje czwarte miejsce na świecie wśród krajów o największym współczynniku urodzeń. Obecnie mieszka tu około 17,32 miliona ludzi, którzy posługują się aż 69 językami – około 40% populacji posługuje się językiem mossi. Według raportu z 2009 roku w Burkina Faso na każde 100 000 mieszkańców przypada: 10 lekarzy, 41 pielęgniarek oraz 13 położnych.

5. Zambia: 42,79 urodzeń.
Zambia to państwo położone w południowej Afryce, graniczące między innymi z Demokratyczną Republiką Konga oraz Angolą. Zambia może się pochwalić populacją wynosząca 15 milionów osób, na co składają się aż 72 grupy etniczne – większość mówi językiem bantu. Co ciekawe w Zambii żyje około 80 000 chińczyków, którzy robią tu interesy a także zajmują się uprawą. Głównym miastem jest Lusaka, w której mieszka około 1,5 miliona ludzi.

6. Somalia: 41,45 urodzeń.
Somalia to kraj położony w Rogu Afryki, od zachodu graniczący z Etiopią. Według danych z 2014 roku populacja kraju liczy sobie 10,8 miliona osób, w większości posługujących się językiem somalijskim oraz arabskim. Warto wspomnieć, że jeszcze w 1975 roku liczba ludności Somalii wynosiła około 3,3 miliona. Większość mieszkańców kraju jest młoda: 44% populacji poniżej 15 lat, tylko 2,3% w wieku powyżej 65 lat. Mediana wieku wynosi 17,7 lat.

7. Burundi: 40,04 urodzeń.
Burundi to kraj śródlądowy, położony w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. W Burundi mieszka 9,53 miliona osób, które w przeważającej mierze zamieszkują obszary wiejskie. W 2013 roku tylko 13% mieszkańców Burundi mieszkało o obszarach miejskich. Tylko jedno na dwoje dzieci chodzi do szkoły, zaś jedna na 15 osób dorosłych ma HIV lub AIDS. Mniej niż 2% całej populacji kraju ma w swoich domach energię elektryczną.

8. Malawi: 39,98 urodzeń.
Malawi to państwo położone w południowo-wschodniej Afryce, będące domem dla 15,8 miliona mieszkańców. Eksperci szacują, że do 2050 roku populacja Malawi powinna ulec potrojeniu i wynosić około 50 milionów osób. Mimo szybkiego przyrostu naturalnego śmiertelność jest również na bardzo wysokim poziomie, co należy zwalić głównie na HIV/AIDS na które cierpi około 11,9% populacji. Średnia długość życia wynosi 50 lat.

9. Demokratyczna Republika Konga: 39,63 urodzeń.
Demokratyczna Republika Konga to drugie pod względem wielkości państwo Afryki, oraz jedno z najludniejszych państw tego kontynentu. Szacunki za 2014 rok mówią, że DRK zamieszkuje około 69,4 miliona osób, z czego aż 70% mieszka w obszarach miejskich. Obecnie rodzi się tu 39,63 dzieci na każde 1000 mieszkańców. Umieralność wśród noworodków wynosi 560 zgonów na 100 000 żywych dzieci.

10. Angola: 39,16 urodzeń.
Angola to siódmy co do wielkości kraj Afryki, położony w Afryce Południowej. Według spisu ludności przeprowadzonego w maju 2014 roku w Angoli żyje około 24 383 300 osób, posługujących się różnymi językami etnicznymi i portugalskim. Warto jeszcze wspomnieć o tym iż w Angoli żyje około 259 000 Chińczyków, głównie tymczasowych imigrantów. Do 2050 roku populacja Angoli powinna wzrosnąć do około 60 milionów ludzi.