10+ państw, które zniknęły z map w XX wieku

  • Drukuj

W całej historii świata z map zniknęły tysiące miast oraz wiele państw. Próbie czasu nie oparły się nawet wielkie imperia, w tym Cesarstwo Rzymskie. Zresztą nie trzeba sięgać pamięcią tysiąc lub dwa tysiące lat wstecz, by zobaczyć jak bardzo zmienił się świat. Wystarczy popatrzeć na XX wiek, kiedy to miały miejsce dwie największe wojny w historii ludzkości.

Jest niemal pewne, że za 100 lat świat znów będzie wyglądał nieco inaczej niż obecnie. Najpewniej niektóre państwa się rozpadną, inne mogą połączyć się w większe jednostki. Tak już bywało w przeszłości. Poniżej możecie znaleźć dziesięć przykładów państw, które zniknęły z map świata w XX wieku.

1. Dominium Nowej Fundlandii.
Nowa Fundlandia to duża wyspa (wielkości Bułgarii) u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej, wchodząca obecnie w skład Kanady. Od 1907 do 1949 wyspa funkcjonowała jako Dominium Nowej Fundlandii.

Dominium Nowej Fundlandii

2. Czechosłowacja.
Wielu Polaków pamiętaj, ze w przeszłości za naszą południową granicą znajdowało się państwo Czechosłowacja – tak było aż do 1992 roku. Ostatecznie 1 stycznia 1993 Czechosłowacja rozpadła się na Czechy i Słowację.

Czechosłowacja

3. Austro-Węgry.
Austro-Węgry były państwem związkowym w Europie Środkowej i jednym z największych mocarstw końca XIX i początku XX wieku. Państwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku.

Austro-Węgry

4. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich to państwo istniejące od 30 grudnia 1922 do 26 grudnia 1991. ZSRR rozpadł się na 15 niepodległych państw, z których największym jest Rosja.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

5. Jugosławia.
Jugosławia to państwo południowych Słowian istniejące w XX wieku. Z czasem rozpadło się na Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czarnogórę, Macedonię, Słowenię i Serbię.

Jugosławia

6. Zanzibar i Tanganika.
Jeszcze w XX wieku istniały dwa oddzielne państwa Zanzibar i Tanganika, które w 1964 roku połączyły się i dziś funkcjonują jako Zjednoczona Republika Tanzanii, lub po prostu Tanzania.

Zanzibar i Tanganika = Tanzania

7. Tybet.
W latach 1912-1950 Tybet na krótko cieszył się niepodległością , jednak ponownie znikł z map na skutek inwazji wojski Chińskich, które wkroczyły do Tybetu na przełomie 1950 i 1951 roku.

Tybet

8. Niemiecka Republika Demokratyczna i Republika Federalna Niemiec.
Od 1949 do 1990 roku w Europie istniały dwa państwa niemieckie, Niemiecka Republika Demokratyczna i Republika Federalna Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku.

Niemiecka Republika Demokratyczna i Republika Federalna Niemiec

9. Imperium Osmańskie.
Imperium Osmańskie istniało od XIV do XX wieku. U szczytu potęgi Imperium Osmańskie trzęsło całą Europą. Dopiero przegrana w bitwie pod Wiedniem rozpoczęła wypieranie Turków z Europy.

Imperium Osmańskie

10. Zjednoczona Republika Arabska.
Zjednoczona Republika Arabska istniała od 1 lutego 1958 roku do 29 września 1961. Państwo powstało ze zjednoczenia Egiptu i Syrii, jednak po przewrocie wojskowym w Syrii unia została zerwana.

Zjednoczona Republika Arabska