10 największych gospodarek świata w roku 2014

  • Drukuj

Według Banku Światowego, 12 największych gospodarek świata wypracowuje aż 2/3 PKB całego świata. Mimo wszystko nawet w najbogatszych krajach świata występuje duża nierówność pomiędzy poszczególnymi warstwami społecznymi. Doskonałym przykładem takiego stanu rzeczy jest Rosja, gdzie pomiędzy oligarchami, klasą średnią, a klasą niską występują ogromne różnice.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2014 roku produkt krajowy brutto Polski wyniesie 544 miliardy dolarów, co da nam 22 miejsce na świecie – za Szwecją (580 miliardów) i Szwajcarią (693 miliardy). Poniżej możecie znaleźć listę 10 najbogatszych państw świata według PKB nominalnego w 2014 roku.

1. Stany Zjednoczone: 17,528 biliona dolarów.
Z PKB nominalnym wynoszącym ponad 17,5 biliona dolarów Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są największą gospodarką świata. Według World Factbook PKB na mieszkańca wynosi tu 52 800 dolarów, co daje USA 14 miejsce na świecie i najwyższe spośród krajów z tej listy. Szacunki za 2010 rok pokazują, że 15,1% Amerykanów żyło poniżej granicy ubóstwa. Jednocześnie przypominamy, że przyjęta w Stanach Zjednoczonych granica ubóstwa to dochód poniżej 23 492 dolarów dla czteroosobowej rodziny.

2. Chiny: 10,027 biliona dolarów.
Chiny od wielu lat są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Jeszcze w 2010 roku ich nominalny PKB wynosił 5,930 biliona dolarów, by w 2014 sięgnąć 10 bilionów dolarów (według przewidywań MFW). World Factbook szacuje, że PKB na mieszkańca wynosi tu 9 800 dolarów. Poza tym tylko 6,1% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, która została ustalona na 3 630 dolarów. Szacuje się, że już w 2030 roku Chińska gospodarka może dogonić Stany Zjednoczone.

3. Japonia: 4,846 biliona dolarów.
Z PKB wynoszącym ponad 4,8 biliona dolarów Japonia jest daleko za Stanami Zjednoczonymi i Chinami, jednak pozwoliło to „Krajowi Kwitnącej Wiśni" zająć trzecie miejsce na świecie. World Factbook szacuje, że PKB na mieszkańca wynosi w Japonii 37 100 dolarów, co daje krajowi 36 miejsce na świecie. Japońska gospodarka mocna się skurczyła w ostatnich latach. W 2011 roku Japońskie PKB wynosiło 5,9 biliona dolarów. Eksperci szacują, że kraj powinien nadrobić straty do 2019-2020 roku.

4. Niemcy: 3,875 biliona dolarów.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w 2014 roku PKB Niemiec będzie wynosić niemal 3,9 biliona dolarów. Prognozy na przyszłość są dla naszych zachodnich sąsiadów bardzo łaskawe, bowiem już w 2019 roku PKB Niemiec może wynosić 4,871 biliona dolarów. Szacuje się, że około 15,5% Niemców żyje poniżej granicy ubóstwa, która tutaj została ustalona na 930 euro w przypadku osoby samotnej. Przy dzisiejszym kursie daje to około 3850 złotych miesięcznie.

5. Francja: 2,885 biliona dolarów.
W 2014 roku Francja będzie mieć gospodarkę o wartości 2,885 biliona dolarów. Poza tym kraj plasuje się na 39 miejscu w World Factbook wg PKB na mieszkańca, które szacowane jest na 35 700 dolarów. MFW szacuje, że w 2019 roku nominalne PKB Francji może wynieść 3,646 biliona dolarów. We Francji poniżej granicy ubóstwa żyje około 13% ludności. W 2010 próg ubóstwa we Francji był ustalony na 964 euro miesięcznie, czyli około 4000 złotych.

6. Wielka Brytania: 2,827 biliona dolarów.
Szacuje się, że gospodarka Wielkiej Brytanii osiągnie w tym roku wartość około 2,8 biliona dolarów. Mimo, że aktualnie kraj znajduje się za Francją, to według przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB Wielkiej Brytanii prześcignie PKB Francji już w 2016 roku, by w 2019 osiągnąć poziom 3,757 biliona dolarów. Według World Factbook PKB na mieszkańca wynosi tu 37 300 dolarów, co daje Wielkiej Brytanii 34 miejsce na świecie.

7. Brazylia: 2,215 biliona dolarów.
Chociaż gospodarka Brazylii uległa skurczeniu w ostatnich latach – w 2011 roku PKB tego kraju wyniosło 2,474 biliona dolarów – to nie przeszkodziło to Brazylii w zajęciu siódmego miejsca wśród największych gospodarek świata. Sporym problemem Brazylii jest niskie PKB na mieszkańca, które wynosi 12 100 dolarów – co daje gospodarzowi ostatnich MŚ w Piłce Nożnej 105 miejsce na świecie. Szacuje się, że poniżej progu ubóstwa żyje tu ponad 21% Brazylijczyków.

8. Włochy: 2,171 biliona dolarów.
PKB Włoch jest niewiele mniejsze od PKB Brazylii i wynosi 2,171 biliona dolarów. W ostatnich latach Włochy borykają się z dużym wzrostem bezrobocia, które wśród ogółu ludności wynosi już 12,6%, zaś wśród młodych ponad 40%. PKB na mieszkańca w tym kraju wynosi 29 600 dolarów, co daje Włochom 51 miejsce na świecie. Tutaj mamy do czynienia ze wskaźnikiem ubóstwa wynoszącym 13%. Próg ubóstwa we Włoszech został ustalony na 600 euro.

9. Rosja: 2,092 biliona dolarów.
Z PKB nominalnym wynoszącym niemal 2,1 biliona dolarów Rosja zajęła dziewiąte miejsce wśród największych gospodarek świata. Według World Factbook PKB na mieszkańca wynosi tu 18 100 dolarów, a około 15% obywateli żyje poniżej granicy ubóstwa, która wynosi 150 Euro miesięcznie. Jeżeli dojdzie do kolejnych sankcji wobec Rosji ze strony wspólnoty międzynarodowej PKB Rosji może być mniejsze, a przewidywania Międzynarodowego Funduszu Walutowego staną się błędne.

10. Indie: 1,995 biliona dolarów.
Indie kończą nasz ranking najbogatszych gospodarek świata, osiągając PKB nominalne wynoszące niemal 2 biliony dolarów. Kraj jest mocno zaludniony, dlatego PKB per capita wynosi tu trochę ponad 4 000 dolarów, co daje krajowi 169 miejsce wśród 228 krajów wymienionych w World Factbook. Mimo szybkiego rozwoju gospodarki około 22% mieszkańców kraju żyje za mniej jak 0,5 dolara dziennie. Wartość ta jest jednocześnie progiem ubóstwa w Indiach.