10 krajów UE o największej stopie bezrobocia wśród młodych

  • Drukuj

Rok 2007 to początek kryzysu gospodarczego rynków finansowych i bankowych, zaś rok 2008 był początkiem kryzysu na rynku pracy i surowców. W tym ogólnoświatowym, trwającym już kilka lat kryzysie jednym z najbardziej niepokojących trendów jest bardzo wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych – do 25 roku życia.

Opierając się na danych Eurostat'u oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy, przygotowaliśmy zestawienie 10 państw Unii Europejskiej o najwyższym poziomie bezrobocia wśród młodych w 2013 roku. Kiedy będziecie patrzeć na te statystyki, miejcie na uwadze, że w takich krajach jak Niemcy, Norwegia czy Austria bezrobocie wśród młodych wynosi zaledwie 7-9%.

1. Grecja: 59%.

Grecja jest obecnie jednym z tych europejskich krajów, które są najbardziej nieprzyjazne młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy. Kiedy bezrobocie wśród młodych sięga 59%, w tym samym czasie ogólny poziom bezrobocia w Grecji szacuje się na 28%. Grecki rząd robi wszystko by pracodawcy chętniej zatrudniali ludzi młodych. W trakcie ostatnich lat kryzysu wielokrotnie cięto minimalne wynagrodzenie dla ludzi poniżej 25 roku. Obecne minimalne wynagrodzenie jest niższe o 32% od minimalnego wynagrodzenia sprzed kryzysu.

2. Hiszpania: 55,5%.

Hiszpania jest drugim krajem Unii Europejskiej o największej stopie bezrobocia wśród ludzi młodych – w 2013 roku wyniosło ono średnio około 56%. W tym samym czasie poziom ogólnego bezrobocia był szacowany na około 26%. Pomyśleć, że jeszcze 5 lat temu stopa bezrobocia wśród młodych Hiszpanów była niemal trzykrotnie niższa! Jasnym światełkiem w tym ciemnym tunelu jest to, że pod koniec ubiegłego roku bezrobocie wśród młodych w Hiszpanii spadło o około 3%. Ponadto w 2014 roku kraj może przeżyć lekki wzrost gospodarczy.

3. Chorwacja: 50%.

Kiedy Eurostat podał informacje o tym, ze bezrobocie wśród młodych Chorwatów oscyluje w granicach 50%, premier tego kraju stwierdził, że ma wątpliwości co do prawdziwości tych statystyk. Niestety smutnym faktem jest, że Chorwacja jest jednym z trzech krajów Unii Europejskiej w których ponad połowa młodych ludzi pozostaje bez pracy! W tym samym czasie ogólna stopa bezrobocia w Chorwacji wynosiła około 17,6% (w połowie 2008 roku było to tylko 7,9%). Jak widać kryzys mocno doświadczył wszystkich Chorwatów.

4. Włochy: 41,6%.

Chociaż pierwszą trójkę z największym bezrobociem wśród młodych mamy już za sobą, to dane napływające z Włoch również nie napawają optymizmem. Najbardziej niepokojące jest to, że wskaźnik ten ostatnimi czasy bardzo szybko rośnie: w 2008 roku wyniósł 21%, w 2012 było to już 35% a w 2013 roku bez pracy pozostawało już 41,6% młodych! Włoski rynek pracy wydaje się dziś być mało perspektywiczny dla wszystkich młodych ludzi. Według innych badań już niemal połowa studiujących Włochów planuje emigrację w poszukiwaniu pracy po zakończeniu studiów.

5. Cypr: 38,7%.

Aktualnie ogólny poziom bezrobocia na Cyprze wynosi około 17%, podczas gdy w maju 2008 roku bezrobocie wynosiło tylko 3,2%. To właśnie na Cyprze w ostatnim roku miał miejsce największy wzrost bezrobocia: 4,6%. Tym co smuci mieszkańców Cypru jest wysokie bezrobocie wśród młodych Cypryjczyków, wynoszące niemal 39%. Komisja Europejska przestrzega, że w tym roku bezrobocie na Cyprze może wzrosnąć do 20%, co po raz kolejny odbiło by się na sytuacji finansowej młodych.

6. Portugalia: 38,1%.

Chociaż w ostatnim roku wzrost bezrobocia wśród młodych Portugalczyków nieco wyhamował, to i tak między 2011 a 2012 mieliśmy do czynienia z 7% wzrostem bezrobocia wśród młodych. Rząd Portugalii stale czyni działania, których celem jest wyciągniecie kraju z kryzysu. Niedawno pracę straciło 5% urzędników, a tym którzy pozostali na stanowiskach wydłużono godziny pracy. W obliczu trwających działań oszczędnościowych, gospodarka portugalska wciąż produkuje duże ilości wykształconych pracowników, którzy po studiach nie potrafią znaleźć pracy.

7. Słowacja: 33,6%.

Chociaż słowacki rząd ciągle walczy z kryzysem na rynku pracy wśród ludzi młodych, to bezrobocie w tym segmencie wciąż sięga 33,6%. W kraju stosuje się dotacje do umów o pracę i program staży dla absolwentów. Problem w tym, że podobnymi środkami walczy większość europejskich krajów. Natomiast brak jakiejkolwiek długoterminowej strategii tworzenia nowych miejsc pracy. Wspomniany wcześniej program staży kończy się tym, że po stażu młodzi najczęściej wędrują na bruk a w ich miejsce sprowadzany jest inny stażysta.

8. Bułgaria: 28,6%.

W 2008 roku bezrobocie w Bułgarii wynosiło zaledwie 5,2%, co było jednym z najniższych wskaźników w Europie. Pod koniec 2013 roku ogólny wskaźnik bezrobocia wynosił już 13,2%, zaś bezrobocie wśród młodych Bułgarów oscylowało w granicach 28,6%. Ostatnio tak duży odsetek młodych bezrobotnych miał tu miejsce na początku 2000 roku. Od tamtego czasu bezrobocie wśród młodych ciągle spadało, aż do 2008 roku kiedy to kraj został trafiony kryzysem.

9. Polska 27,4%.

Polska to jedyny członek Unii Europejskiej, który w 2009 roku odnotował wzrost PKB. Polska gospodarka radziła sobie wyjątkowo dobrze w najgorszych latach kryzysu, jednak jej odporność również ma swoje granice. Pod koniec 2013 roku ogólna stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 10,2%, w tym samym czasie bezrobocie wśród młodych wynosiło aż 27,4%! Polskie uczelnie w dalszym ciągu produkują wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi, którzy nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Sytuacji nie poprawiają wysokie podatki od pracy i wygórowane wymagania finansowe absolwentów.

10. Irlandia: 26,6%.

Irlandia była jednym z pierwszych Europejskich krajów w które uderzył kryzys gospodarczy. W połowie 2007 roku bezrobocie w Irlandii wynosiło zaledwie 4,6%, by już trzy lata później sięgnąć niemal 15%! Od 2012 roku w Irlandii widoczny jest powolny, acz sukcesywny spadek bezrobocia. Pod koniec 2013 roku ogólny wskaźnik bezrobocia wynosił 12,6%, podczas gdy bezrobocie wśród młodych wynosiło 26,6%. Może mieć to związek z tym, że tylko w ubiegłym roku z tego 4,6 mln kraju wyemigrowało 89 tysięcy osób.